torsdag 12 januari 2017

Arbetsmiljöpyramider, vad är det?

En arbetsmiljöingenjör måste ha goda kunskaper om arbetsmiljöfrågor och hjälper till att hitta brister i arbetsmiljön. Vi bör också hitta lösningar för att åtgärda problemen.

En organisationskonsult arbetar med att utveckla individ, företag och organisationer genom att synliggöra, stötta och utveckla chefer och medarbetare att gå mot gemensamma mål.

Som vi alla vet; vad det står på visitkortet i slutet av dagen är underordnat själva innehållet. Att visualisera arbetsmiljöproblem, skapa en tydlig översikt och verkligen agera som en rådgivande resurs är det viktigaste när det gäller organisatorisk arbetsmiljö.

Jag vill i denna artikel dela med mig av några få skärmdumpar från en SAM-utbildning som jag håller. Att förenkla komplexa strukturer och regelverk är ett måste för att vi på ett holistiskt plan ska få innehållet i ryggmärgen. AFS 2001:1 anger kunskap & kompetens som ett lagkrav, så läs vidare!

Skogen av pyramider

Skogen av träd är en metafor som fungerar i många fall, men arbetsplatser är, i juridisk mening, hierarkiska. Rutiner ska växelverka från toppen ner till botten (ledning-anställda).  Därmed; Pyramid-djungeln?

Svensk författningssamling växer. Det finns ungefär 1200 lagar och runt 2200 förordningar. Själva förenklingen av Sveriges regelverk är ofta visualiserad som den pyramid du ser till vänster. I själva verket bör det egentligen se ut som 1200 integrerade pyramider i fraktal form.
En Sierpinski-triangel

Tyvärr är lagen inte så snygg. Dessa olika regelverk samverkar i vissa fall, men motverkar även varandra. Vårt demokratiska samhälle står på så många pyramider att strukturen svajar. Det märks även inom vår arbetsmiljö.Förutom Arbetsmiljöpyramiden (AML,AMF & AFS- hierarkin)  så måste du som arbetsgivare även ha koll på de pyramider som berör er produkt eller tjänst. På bild har jag visualiserat detta med Plan & Bygglagen då jag även hanterar detta (Kontrollansvarig enligt PBL). Inom båda dessa kan du som chef bli personligt ansvarig om uppgiftsfördelningen inte fungerar. Även Bas-P och Bas-U hamnar i 'chefs-kategorin' juridiskt sett.
Med handen på hjärtat; har ni koll på läget?Arbetsmiljösystem, MTO, LEAN, Workfullness, flowcontrol, SAM-Optimal...det finns många verktyg. Men varför behövs de?
Ser du bilden på det omvända huset längst upp? En metaforisk pyramid som många känner igen, speciellt inom nuvarande vård & omsorg. Om styrelse och arbetsledare inte tar sitt ansvar, skapar mål, värdegrund och visioner, så kommer obönhörligen pyramiden att tippa.
Ett företag utan styrning blir ett företag där folk mår psykiskt dåligt!Barn älskar att bygga med klossar. Redan vid ett års ålder slamrar vi ihop pyramiden, den där träpinnen med ringar i olika storlekar. Vi vet redan då hur det ska se ut. Optimal grund i optimal form. Det är enkelt att kontrollera att du som chef arbetar rätt om ni har kunskaper & kompetens i detta byggande av den systematiska arbetsmiljöpyramiden. Bild visualiserar ett bra sätt att sätta samtliga pyramider som vi tittat på i rätt ordning.

Behöver ert företag lyfta arbetsmiljön på alla sätt? Hör av er!
MVH/ Daniel Bergström, Arbetsmiljöingenjör


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

ISO-certifiering x 3 på ett enkelt sätt!

Är ni ett företag med fler än 10 anställda? Då bör ni - enligt Arbetsmiljölagen - ha en  SAM -process som snurrar internt.  Är ni ett företa...