måndag 24 oktober 2016

Integritetskränkande fotografering, vad säger reglerna?

Kränkning av den personliga integriteten?

Detta är ett fält som inom företagshälsovården klassas som en psykosocial frågeställning. Dock är den mycket relevant för oss som arbetar med organisatoriska åtgärder inom företag och organisationer. Vad säger lagen?

Datainspektionen har definierat vad de anser vara integritetskränkning. Nu kommer samtliga drönare med kamera att förbjudas efter en dom från HD, något som föranleder denna artikel.
Högsta förvaltningsdomstolen har processat klart och kommit fram till att drönare med kamera är att klassa som övervakningskamera. Detta samtidigt som man kommit fram till att kameror som sitter fastspända i en bil, eller cykel inte alls är att klassa som övervakningskamera.

Skillnaden: Handberöring?Från Länsstyrelsens hemsida:
"Med begreppet personövervakning (det som kan anses vara integritetskränkande) menas att en person kan identifieras genom att man på ansikte, kroppsbyggnad, rörelsemönster eller särskilda kännetecken kan peka ut en viss person. Här är det bildkvalitén som är avgörande, till exempel kan en webbkamera eller en värmekamera ofta falla in under tillståndsplikten."

Låt oss ta s.k. Dashcams (kamera som filmar vägen under körning) för att tolka lagen:
 • Länsstyrelsen anser att en s.k. dashcam som filmar från fordon under färd är tillståndspliktig med motiveringen att enskildas integritetsintresse fick anses väga tyngre än övervakningsintresset. 
 • Förvaltningsrätten anser att användningen av dashcam inte krävde tillstånd eftersom den inte är uppsatt i lagens mening. 
 • Datainspektionen överklagade domen till kammarrätten, som avslog överklagandet.
 • Kammarrätten anser att s.k. dashcam manövreras på plats eftersom den aktiveras och avaktiveras på plats samt även i övrigt hanteras från platsen där den är placerad. 
Ni företagare som har skärmskydd (stängsel & kameror) måste ha kunskap & kompetens enligt AML. Din företagshälsovård bör erbjuda detta.

tisdag 4 oktober 2016

Vad gäller för ställningar?


Vad är en ställning? Som så mycket annat har denna fråga inte ett enkelt svar, så:
 • den är en tillfällig teknisk anordning 
 • den ska vara sammansatt av flera (minst två) olika komponenter 
 • den maximala höjden från underlaget till arbetsplan (eller motsvarande) ska vara minst 1,25 meter 
 • den ska användas som arbetsplats, tillträdesled, skydd mot fall eller som skyddstak. 
Ibland kan det vara svårt att dra gränsen mellan vad som är en ställning och vad som inte är det. Om man hänger en tillfällig anordning i ett tak som inte är justerbar i höjdled så är det en ställning. Om man i stället hänger den i rep så att den kan justeras i höjdled så är det inte en ställning utan en maskin. Regelverket har genom åren detaljerats till bland annat:
Dessutom är det ju gött att ha väderskydd för både ställning och fasad, något som också är förenat med regler och krav.

Du som arbetsgivare ska därmed hålla tungan rätt i mun när det kommer till dokumenterade kunskaper för de anställda. AFS 2013:4 definierar utbildningskrav. Här är några exempel:

 • Särskild information om hantverkarställningar 
 • Särskild information om rullställningar 
 • Allmän utbildning om ställningar 
 • Särskild utbildning om ställningar 
 • Tilläggsutbildning om väderskydd 
 • Tilläggsutbildning om speciella ställningskonstruktioner 
Nu känner du säkert till sanktionsavgifterna om inspektören kommer på besök?Ja, det var veckans fria information från Arbetsmiljöingenjörn. Kontakta mig gärna om ni behöver vidare support i arbetet!

ISO-certifiering x 3 på ett enkelt sätt!

Är ni ett företag med fler än 10 anställda? Då bör ni - enligt Arbetsmiljölagen - ha en  SAM -process som snurrar internt.  Är ni ett företa...