måndag 24 oktober 2016

Integritetskränkande fotografering, vad säger reglerna?

Kränkning av den personliga integriteten?

Detta är ett fält som inom företagshälsovården klassas som en psykosocial frågeställning. Dock är den mycket relevant för oss som arbetar med organisatoriska åtgärder inom företag och organisationer. Vad säger lagen?

Datainspektionen har definierat vad de anser vara integritetskränkning. Nu kommer samtliga drönare med kamera att förbjudas efter en dom från HD, något som föranleder denna artikel.
Högsta förvaltningsdomstolen har processat klart och kommit fram till att drönare med kamera är att klassa som övervakningskamera. Detta samtidigt som man kommit fram till att kameror som sitter fastspända i en bil, eller cykel inte alls är att klassa som övervakningskamera.

Skillnaden: Handberöring?Från Länsstyrelsens hemsida:
"Med begreppet personövervakning (det som kan anses vara integritetskränkande) menas att en person kan identifieras genom att man på ansikte, kroppsbyggnad, rörelsemönster eller särskilda kännetecken kan peka ut en viss person. Här är det bildkvalitén som är avgörande, till exempel kan en webbkamera eller en värmekamera ofta falla in under tillståndsplikten."

Låt oss ta s.k. Dashcams (kamera som filmar vägen under körning) för att tolka lagen:
  • Länsstyrelsen anser att en s.k. dashcam som filmar från fordon under färd är tillståndspliktig med motiveringen att enskildas integritetsintresse fick anses väga tyngre än övervakningsintresset. 
  • Förvaltningsrätten anser att användningen av dashcam inte krävde tillstånd eftersom den inte är uppsatt i lagens mening. 
  • Datainspektionen överklagade domen till kammarrätten, som avslog överklagandet.
  • Kammarrätten anser att s.k. dashcam manövreras på plats eftersom den aktiveras och avaktiveras på plats samt även i övrigt hanteras från platsen där den är placerad. 
Ni företagare som har skärmskydd (stängsel & kameror) måste ha kunskap & kompetens enligt AML. Din företagshälsovård bör erbjuda detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

KMA - för Bygg & Anläggning?

K M A – Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstyrning  Företag strävar idag efter att integrera ledningssystemen för kvalitet, miljö och arb...