fredag 20 januari 2017

Lagen fungerar inte. Politiker bryr sig inte?

Ni som arbetar dagligen med säkerhetsfrågor måste veta detta:

Arbetsmiljölagen fungerar inte som den ska.

Arbetsmiljöingenjör, BAS-U eller KMA behöver inte vara jurist, men grunden för vårt säkerhetsarbete bygger på Arbetsmiljölagen. Kom ihåg detta.
Arbetsmiljölagen körs nu över av civilrättsliga alternativ på ett sätt som skapar oöverskådliga konsekvenser.

Detta bekräftas nu även allt oftare av 'riktiga' lagmän:
– Våra tingsrätter har svårt att hantera de här brotten. Paragraferna är utspridda på olika lagar och det är ett komplext regelverk. (Länk)
– Jag tror att mycket av problematiken ligger i uppdelningen av brottsbalken och arbetsmiljölagen - det blir svårhanterligt för domstolen. (Länk)
(Christer B Jarlås, åklagare vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. )

Grundfrågan: Bryr sig någon ansvarig?

Vi kan börja vid AFS 2015:4, Organisatorisk & Social arbetsmiljö. Det enda (läs; prejudicerande) fallet där denna nya AFS användes var Lars Perssons självmord. Ansvariga fälls utifrån Arbetsmiljödomstolen (arbetsmiljölagen) och frias i Hovrätten (civilrättslagen+MBL). Samma bevis, två olika regelverk. Högsta domstolen tycker inte det påverkar rättstillämpningen !

Man blir förbannad att något sådant kan inträffa. Anhöriga får betala notan för en friande dom när paragrafryttare käbblar och maken/fadern hängt sig. Arbetsmiljöverket står tandlösa när Arbetsmarknadsutskottet misslyckas. 

Kanske har de som skapar lagar inte insyn i resultatet? Jag tog en kafferast till att skriva ihop ett samrådsunderlag från 'den riktiga världen': Samrådsunderlag till minister Margot Wallström & Ylva Johansson med en enkel handlingsplan. Detta gjordes 2016.
Något svar från regeringskansliet återkom aldrig.

Jo, nu går man inte till Regeringen så fort ett problem uppstår, man tar upp det med dem som fått arbetsmiljöuppgiften!
Arbetsmarknadsutskottet ser till att uppgiftsfördelningen fungerar, Konstitutionsutskottet ser till att regelverk fungerar. Är det något som inte fungerar mellan exempelvis Tingsrätt, Hovrätt & Arbetsmiljödomstolen ska KU se till att Högsta domstolen tar fram pekpinnen. Nu säger ju HD att det 'låter jobbigt', men de ställer nog upp om KU gör sitt jobb.

Jag förenklade problematiken så gott det går (de är ju upptagna högst uppe i pyramiden och tröttnar på mycket text). Mail nedan skickades också 2016.
Jag väntar fortfarande på svar.

De som har arbetsuppgifterna politiskt hinner inte svara på mejl?
De ytterst ansvariga förstår inte problemet?
De politiskt ansvariga bryr sig inte?

(För mer information rekommenderar jag boken 'Jag orkar inte mer' av Elinor Torp)

(Mail till ansvarig på konstitutionsutskottet, Riksdagen, on 2016-12-14 13:17)
Hej ---:
Då du är både ledamot i Arbetsmarknadsutskottet och suppleant i Konstitutionsutskottet så känner jag att detta kan vara en fråga för dig att lyfta på rätt plats:

Problematik: Efter Hovrättens friande utslag av Arbetsmiljöverkets Mål nr B 2863-11, vållande till annans död, grovt brott (se mål nr.10) så har följande systemfel visat sig:

1. Långtidssjukskrivning p.g.a. psykisk ohälsa har ökat med runt 80% sedan 2010 (senaste källa 16-12-07: Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister)
2. Arbetsgivaransvarig (Riksdag) har lagt fram bl.a. En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020. Det bör anses som er handlingsplan.
3. Riksdag hänvisar i visionen till Diskrimineringslagen (2008:567). Ni hänvisar där till AV som tillsynsenhet (se 4.2.3 Psykosocial arbetsmiljö).
4. Arbetsmiljöverket är därmed den enhet som fått arbetsmiljöuppgiften. De följer dock främst AML (Arbetsmiljölagen) med detaljerade föreskrifter, för denna risk specifikt AFS 2015:4.
5. Brott begås (Krokomfallet, Mål nr B 2863-11, vållande till annans död, grovt brott (se mål nr.10)). Fällande dom. Detta utom rimligt tvivel i Arbetsmiljödomstolen.
6. Brott överklagas till Hovrätten. De lutar sig mot en tredje författningssamling, Medbestämmandelagen (MBL, SFS 1976:580) och underliggande Kollektivavtal. Samtliga frias utifrån denna författningssamling från brott.
7. Riksdag & Regeringen (Arbetsgivare) har KU > Högsta domstolen som ska hjälpa övriga enheter (Arbetsmiljöverket, Hovrätten och Kommunen i detta fall) att definiera lagen. De menar att prövning inte är av vikt för rättstillämpningen och avslår därför att ge support.

Åtgärdsförslag: Konstitutionsutskottet bör tillse att Högsta domstolen prövar mål nr B 2863-11 utifrån Svensk författningssamling. Målet är av yttersta vikt för rättstillämpningen (som punkter ovan visar).

Ni har stöd i grundlagen för detta:
Regeringsformen 
o Lagprövning kap11/14 §: Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas.
o SFS 2010:1408: 4 § Riksdagen är folkets främsta företrädare.
Riksdagsordningen
o Bilaga (tilläggsbestämmelse 7.5.1): 1. Konstitutionsutskottet ska bereda ärenden om lagstiftning i konstitutionella och allmänt förvaltningsrättsliga ämnen
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

ISO-certifiering x 3 på ett enkelt sätt!

Är ni ett företag med fler än 10 anställda? Då bör ni - enligt Arbetsmiljölagen - ha en  SAM -process som snurrar internt.  Är ni ett företa...