onsdag 14 december 2016

Samrådsunderlag till minister Margot Wallström & Ylva Johansson.

Att lägga ansvar på det politiska etablissemanget för ett självmord i Krokom kan liknas vid Don Quijotes kamp mot väderkvarnar. Men det går inte att vända om då detta ytterst handlar om moral.
Lagar & regler ska skydda. Det är grunden för ett demokratiskt samhälle.

Läs de två föregående artiklarna 'Får man mobba ihjäl anställda?'samt 'Självmorden på grund av försämrade arbetsvillkor ökar' för att få koll. Kontentan förenklades så gott det gick och skickades till de som är ytterst ansvariga för arbetsmiljön för offentliganställda:


Skickat: den 8 december 2016 09:41
Till: 'riksdagsinformation@riksdagen.se'
Ämne: Samrådsunderlag. Att. Ylva Johansson & Margot Wallström

God morgon:
Som arbetsmiljöingenjör är jag en av alla dem som ser till att Sveriges landsting, kommuner, förvaltningar och företag har god kännedom av hur vi följer lagar och regler. Ni (minister Johansson & Wallström) är avsändare av En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020 .
Skriften är en utmärkt vision. Jag måste dock blåsa i visslan för vissa praktiska problem här nere på marknivå.


Problematik: Efter Hovrättens friande utslag av Arbetsmiljöverkets Mål nr B 2863-11, vållande till annans död, grovt brott (se mål nr.10) så har vi följande systemfel:

1.       Långtidssjukskrivning p.g.a. psykisk ohälsa har ökat med runt 80% sedan 2010 (senaste källa 16-12-07: Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister)
2.       Arbetsgivaransvarig (Riksdag) har lagt fram bl.a. En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020. Det bör anses som arbetsgivares handlingsplan.
3.       Riksdag hänvisar i visionen till Diskrimineringslagen (2008:567). Ni hänvisar där till AV som tillsynsenhet (se 4.2.3 Psykosocial arbetsmiljö).
4.       Arbetsmiljöverket är därmed den enhet som fått arbetsmiljöuppgiften. De följer dock främst AML (Arbetsmiljölagen) med detaljerade föreskrifter, för denna risk specifikt AFS 2015:4.
5.       Brott begås (Krokomfallet, Mål nr B 2863-11, vållande till annans död, grovt brott (se mål nr.10)). Fällande dom. Detta utom rimligt tvivel i Arbetsmiljödomstolen.
6.       Brott överklagas till Hovrätten (en annan enhet under Riksdag/Regering). De lutar sig mot en tredje författningssamling, Medbestämmandelagen (MBL, SFS 1976:580) och underliggande Kollektivavtal. Samtliga frias utifrån denna författningssamling från brott.
7.       Riksdag & Regeringen (Arbetsgivare) har Högsta domstolen som ska hjälpa övriga enheter (Arbetsmiljöverket, Hovrätten och Kommunen i detta fall) att definiera lagen. De menar att prövning inte är av vikt för rättstillämpningen och avslår därför att ge support.

Åtgärdsförslag: Arbetsgivaransvariga ledare (i detta fall minister Ylva Johansson samt Margot Wallström) bör tillse att Högsta domstolen prövar mål nr B 2863-11 utifrån Svensk författningssamling a.s.a.p. Målet är av yttersta vikt för rättstillämpningen (som punkter ovan visar).

Här på marknivå måste vi just nu förklara för arbetsgivare varför man får 1.000.000:- i böter för bristande försäkran av EG-direktiv, men blir ansvarsbefriad om man genom oaktsamhet orsakar en anställds död.

Jag företräder i detta ärende inte min arbetsgivare (Feelgood FHV) eller Arbetsmiljöverket. Jag agerar dock visselblåsare för 3428 representanter från FHV och andra rådgivande organ.

Med vänlig hälsning/

Daniel Bergström,

Arbetsmiljöingenjör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

ISO-certifiering x 3 på ett enkelt sätt!

Är ni ett företag med fler än 10 anställda? Då bör ni - enligt Arbetsmiljölagen - ha en  SAM -process som snurrar internt.  Är ni ett företa...