fredag 2 december 2016

Självmorden på grund av försämrade arbetsvillkor ökar

Studier i USA, Australien, Japan, Sydkorea, Kina, Indien och Taiwan pekar på att självmorden på grund av försämrade arbetsvillkor ökar.
Detta gäller också för Sverige , något som Lag & Avtal bevakat:

”I Sverige aktualiserades frågan om arbetsgivarens ansvar när två chefer dömdes, och senare friades, för att ha orsakat en socialarbetares självmord.”

I Frankrike dömdes nyligen ansvarig chef ( Se länk ), men Sverige halkar efter i allt snabbare takt. Ett juridiskt ansvar för att definiera vad som ska straffas och premieras har blivit oklart.

Högsta domstolen har fattat beslutet att inte ge prövningstillstånd för Sveriges enda rättsfall av psykosociala risker där arbetstagaren begick självmord. Domstolen motiverar inte beslutet, utan skriver bara att det krävs antingen att prövningen är av vikt för rättstillämpningen eller att det finns så kallade synnerliga skäl.

Rättstillämpningen? Kortfattat: man får juridiskt sett mobba ihjäl anställda.

Observera att det står juridiskt sett då straffrätten bygger på vad anställda gör, inte hur de är. Det är en viktig skillnad. Anklagade kan vara bra människor som gör fel saker på grund av okunskap.

Hur blev det så?
Arbetsmiljödomstolen, Hovrätten och Högsta domstolen talar inte samma språk då de sitter på olika regelverk. Arbetsmiljödomstolen lutar sig mot Arbetsmiljölagen (AML) i fallet ovan. Hovrätten tycker att Medbestämmandelagen (MBL) smakar bättre. Högsta domstolen sitter längst upp på Svensk författningssamling (SFS). HD ska bestämma vilken regelpyramid som ska gälla. Men de vill inte. Det innebär i slutänden att arbetsgivare kan straffas för klämskador men frias för självmord.

Dessa tre arbetsplatser (AMD, HR & HD) ska skydda demokratin med lagar & regler. Vad säger då deras arbetsgivare...Regeringen?

Arbetsgivaransvariga för domstolarna (Regeringen) har en tydlig vision. I detta fall är det Margot Wallström och Ylva Johansson som agerar avsändare med 'En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020'. Detta är regeringens vision:
____________________________________
Problem
2.3 Utvecklingen av arbetsrelaterad ohälsa
Arbetssjukdomar: Omkring 27 procent av kvinnorna och 20 procent av männen hade kroppsliga och/eller andra typer av arbetsorsakade besvär. Det är en betydande ökning sedan 2012 framför allt bland kvinnor. Det är främst andra besvär än kroppsliga som ökat mellan 2013 och 2014, för både kvinnor och män. Mellan dessa år ökade stress och andra psykiska påfrestningar med nästan 40 procent. För kvinnor är detta den högsta nivån hittills sedan mätningarna startade 1991.

Åtgärdsförslag
4.1 Övergripande målsättning
Diskrimineringslagen (2008:567) ställer krav på att arbetsgivare bedriver ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet och förekomst av diskriminering påverkar givetvis arbetsmiljön för dem som drabbas och den arbetsplats där de befinner sig.
4.2.3 Psykosocial arbetsmiljö
 - Konkreta åtgärder som pågår eller planeras
– Regeringen lämnar i samband med strategin ett uppdrag om att Arbetsmiljöverket i samråd med arbetsmarknadens parter ska ta fram en vägledning om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv.
___________________________________

Text ovan visar att det finns en vilja, men ingen rak väg. I teorin vill Regeringen (Arbetsgivare) att Diskrimineringslagen (2008:567) ska användas. Arbetsmiljöverket (Arbetstagare med uppgift att genomföra arbetsmiljöarbetet) ska se till att lagen efterlevs, men använder själva AML, inte Diskrimineringslagen. Om en annan enhet inom Sverige AB begår ett lagbrott utifrån dessa regelverk ( i detta fall socialförvaltningen ) och överklagar fällande dom så tillämpar en tredje part ( Hovrätten ) Medbestämmandelagen (MBL) och får genom detta till en friande dom.
Regeringens (Arbetsgivares) har Högsta domstolen som ska hjälpa de andra arbetstagarna (Arbetsmiljöverket, Hovrätten och Kommunen) att tolka lagen. Men de backar. Ursäkten är dravel då de menar att prövningen inte är av vikt för rättstillämpningen.

Sunt förnuft: Om arbetsgivare frias trots att lagbrott begåtts (det finns ett bevisfört sammanhang) så måste rättstillämpningen ses över. Hur ska vi annars följa rätt lag?

"Jag fruktar aldrig att saker kommer att gå allvarligt fel där sunt förnuft har fritt spelrum."
Thomas JefferssonInga kommentarer:

Skicka en kommentar

ISO-certifiering x 3 på ett enkelt sätt!

Är ni ett företag med fler än 10 anställda? Då bör ni - enligt Arbetsmiljölagen - ha en  SAM -process som snurrar internt.  Är ni ett företa...