tisdag 17 mars 2020

Kort fakta: SARS till Covid-19

SARS, MERS, Covid-19, fladdermöss & kameler?


Severe acute respiratory syndrome (SARS)


2002: Sars - coronaviruset SARS-CoV - upptäcktes 2002.
Sars är den äldre 'kusinen' till Corona som jag hanterade till viss del under 2003 - som konsult för de medicinska fakulteterna i norra Thailand (Isaan). Vi anordnade militärflyg, Engelska översättningar och en krisberedskapsplan, men som tur vad avstannade epidemin.

SARS resulterade då i 774 rapporterade dödsfall.
Efter den 5 juli 2003 rapporterades ytterligare fyra SARS-fall i Kina - och det fanns också tre separata laboratorieolyckor. (källa)

SARS konspirationsteori


Ryska konspirationsteorier orsakade under denna tid kontroverser i många kinesiska diskussionsforum och chattrum på internet. SARS-viruset ansågs vara ett biologiskt vapen tillverkat av USA. Misslyckandet med att hitta källan till SARS-viruset övertygade ytterligare att SARS hade spridits av USA. Än i dag lever dessa teorier vidare.
Data tydde i praktiken på att SARS-viruset - och även Covid-19 - övergått till människor från en typ av fladdermus som ofta dödas och ätas i Guangdong , där SARS först upptäcktes. (källa)

Middle East respiratory syndrome (MERS)


2012: Även känd som kamelinfluensa , är ett MERS-coronavirus (MERS-CoV) och kan sägas vara ytterligare en kusin till Corona. MERS-CoV är ett betacoronavirus härlett från fladdermöss. Kameler är involverade i dess spridning till människor. Spridning mellan människor kräver vanligtvis nära kontakt med en infekterad person. Därmed bedöms risken för en allvarlig ökning vara ganska låg.

En stam av MERS-CoV, känd som HCoV-EMC / 2012 som hittades hos den första infekterade personen i London 2012, visade sig ha en 100% matchning med egyptiska gravfladdermöss . 
Ett stort utbrott inträffade i Sydkorea 2015 . En vidareutbrott av MERS rapporterades 2018 , vilket påverkade Saudiarabien och andra länder (inklusive Sydkorea) till vilka smittade personer reste.

Handlingsplan: Drick inte kamel-urin


Vill du slippa MERS? Världshälsoorganisationen rekommenderar att man undviker kontakt med kameler och att endast äta helt kokt kamelkött, pastöriserad kamelmjölk och att undvika att dricka kamelurin. Kamelurin betraktas som ett läkemedel för olika sjukdomar i Mellanöstern. 
Det saudiska jordbruksministeriet har uppmanat människor att undvika kontakt med kameler eller bära andningsmask när de är omkring dem.

Vissa människor har vägrat att lyssna och kysser sina kameler i strid med regeringens råd. (Källa)

Coronavirus 2019 (COVID-19)


2019: en infektionssjukdom orsakad av det allvarliga akuta andningsorganets syndrom coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Sjukdomen har spridit sig globalt sedan slutet av 2019, vilket resulterat i koronaviruspandemin 2019–20. Infektionen sprids från en person till andra via andningsdroppar , som ofta produceras under hosta. Rekommenderade åtgärder för att förhindra sjukdomen inkluderar ofta handtvätt , bibehålla avstånd från andra människor och inte röra ens ansikte. Användning av masker rekommenderas för dem som misstänker att de har viruset och deras vårdgivare men inte för allmänheten. Det finns inget vaccin eller specifik antiviral behandling för COVID-19; hantering innebär behandling av symtom, stödjande vård och experimentella åtgärder.

Riskgrupp


Många av dem som dör av COVID-19 har tidigare befintliga tillstånd, inklusive hypertoni , diabetes och hjärt-kärlsjukdom . I en studie av tidiga fall var mediatiden från att uppvisa initiala symtom till döden 14 dagar, med ett fullständigt intervall på sex till 41 dagar. I en studie av National Health Commission (NHC) i Kina hade män en fatalitet på 2,8% medan kvinnor låg på på 1,7%. Hos dem under 50 år är risken för dödsfall mindre än 0,5%, medan den som är över 70 år är mer än 8%.
Inga dödsfall hade inträffat hos patienter under 10 år den 26 februari 2020 .

Handlingsplan: "Drick inte Corona"


Med det dödliga koronaviruset som träffar USA är president Trump rasande på Mexico:

‘Du behöver inte vara så väldigt smart som jag för att ta reda på vem som står bakom detta coronavirus. Det är helt klart de mexikanska öltillverkarna och deras hygienlagar. Deras hygienlagar är så slappa, till skillnad från vår, ” sade han till nationen medan han äter en hink med klor-tvättad kyckling. 

‘Jag kräver en fullständig bojkott på alla mexikanska produkter tills det här koronaviruset är sorterat. Vi betalar inte för detta, mexikanerna kommer. Precis som väggen. 
Har det byggts ännu? Jag antar det. Om inte, måste vi bygga det nu! ' 

Corona, den populära mexikanska ölproducenten, har förnekat någon länk till coronavirus; även medicinska forskare är osäkra. 
‘Coronavirus och Corona-öl är faktiskt ganska lika till sin natur. En twist av citron gör dem båda betydligt bättre´, säger Dr L Phee. (Källa)

Vad händer nu?


Handlingsplan från våra världsledare


2020-03-13: Visst är det ironiskt att förbudet mot att dricka kamelkiss är ett seriöst påbud, men att varningen om Corona-öl ovan är ett hoax ? Ironin är tragikomisk på följande sätt:
  • 2002-SARS: Ansvariga i Kina mörklägger epidemin - man sätter ideal framför människoliv - och skapar 'fake-news' tillsammans med Ryssland för att kasta misstankar på USA. Meddelande: SARS är ett biologiskt vapen som Amerika skickat mot Kina. 
  • 2020-Corona: Ansvariga i USA stänger gränserna - man sätter ideal framför människoliv - och skapar på så sätt 'fake-news':
    Meddelande: Amerika anklagar Europa (samtliga länder utom England?) för spridningen och antyder att det är ett 'handelskrigs-vapen'. Kina och Mexico ligger uppenbarligen redan i handelskrig med USA - och nu även Europa.
Olika länder och nationer grundar sina handlingsplaner på någon form av riskanalys. Det man bör tänka på är dock vad som ligger till grund för dessa nationella riskanalyser:

  • Prestige (exempelvis kommunistpartiet i Kina under SARS 2002), 
  • Ekonomi (exempelvis USA:s initiala analys för Covid-19)
  • människoliv?
Egentligen är riskanalysen > handlingsplanen väldigt enkel:

  1. Riskgrupp: Multisjuka med nedsatt immunsystem, oftast äldre
  2. Kortsiktig handlingsplan: Skapa flockimmunitet för friska, yngre individer och bygg upp ett naturligt immunförsvar via detta. Se till att riskgrupp inte exponeras under denna tid.
  3. Långsiktig handligsplan: Prioritera framställning av corona-vaccin.
Men som punkter ovan visar: utgår man från fel riskprioritering så fixar man heller inte problemet.

Dödsfall


(länk)
Just nu (2020-03-17) ser inte epidemin ut att stanna av. Oroande rykten nämner att viruset muterar, något som i grunden kan skapa en AIDS-situation om det är sant - ett virus utan direkt möjlighet till ett enskilt antivirus.
Läkemedelskåren testar olika vaccin: oseltamivir , lopinavir / ritonavir , ganciclovir , favipiravir , baloxavir marboxil , umifenovir , interferon alfa men kliniska tester tar tid. 

Heter det Corona eller Covid-19?


Processen att namnge sjukdomen har kallats "kaotisk".
Världshälsoorganisationen meddelade den 11 februari 2020 att "COVID-19" kommer att vara det officiella namnet på sjukdomen.
Världshälsoorganisationens chef sa att "co" står för "corona", "vi" för "virus" och "d" för "sjukdom", medan "19" var för året, eftersom utbrottet först identifierades 31 December 2019. 
Namnet hade valts för att undvika referenser till en specifik geografisk plats (dvs. Kina), djurarter eller grupp människor i enlighet med internationella rekommendationer för namngivning som syftar till att förhindra stigmatisering.

Så: Sjukdomen har fått namnet COVID-19 medan viruset har bytt namn till SARS-COV-2 av WHO .

En personlig reflektion


När internet dök upp - och virtuella virus - tog vi in den dystopiska framtid som William Gibson skildrade i Neuromancer (1984). Med ungdomlig iver var jag med och skapade den digitala sidan av denna verklighet. Denna verklighet tog mig senare (2002) till Asien - och SARS.

35 år senare låg jag i badet med Corona-nyheter i radion och boken The Peripheral av William (2014) - en roman som är dubbelt futuristisk, bortom en sorts fruktansvärd singularitet - något som kallas 'The jackpot' (mellan 2020-2100);

"inget särskilt början och inget slut. Mer som ett klimat än en händelse, inte som hur apokalyptiska historier beskriver en stor händelse - du vet: alla springer runt med vapen - inte så."
"Triggad främst av klimatförändringar - ingenting du kan kalla ett kärnkraftskrig. Bara allt annat som konsekvenser av det förändrade klimatet: 
virus, torka, vattenbrist, döda grödor, utdöda honungsbin och liknande arter, verkningslös antibiotika, sjukdomar som i sig själva inte var den stora pandemin - men tillräckligt stora för att vara historiska händelser i sig själva.(Läs mer)

Gibson: "I suspect that when people notice how much of the world they grew up has already ended, it’s quite natural to feel that the world is ending. Because the world one knew quite demonstrably is. But it always has been ending, that way. You can read the ancient Greeks, say, doing it at great length. When younger, though, this sounds like something one can simply choose to avoid, just as old people, to the young, appear to have made some sort of inexplicably terrible decision to become old."

En långsökt analys av läget, men Gibson etsade sig fast i mitt sinne för denna artikel. 


The attitude of faith is to let go, 
and become open to truth, 
whatever it might turn out to be.

Aktion & reaktion

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

ISO-certifiering x 3 på ett enkelt sätt!

Är ni ett företag med fler än 10 anställda? Då bör ni - enligt Arbetsmiljölagen - ha en  SAM -process som snurrar internt.  Är ni ett företa...