torsdag 26 mars 2020

En kort lathund: Vad gör Coronavirus med kroppen?

100 år senare: aktuell handlingsplan.
Coronaviruset uppstod endast i december förra året, men vi har nu en pandemi - Covid-19. 
  • För de flesta är sjukdomen mild, så varför dör vissa?
  • Vilka symptom kan jag förvänta mig när jag blir sjuk?
  • Vad menas egentligen med 'riskgrupper'; är det bara gamla?
Många frågor uppstår i skummandet av mediaflödet.
Därmed - en lathund - en kort sammanställning - av de frågor som uppstår för oss vanliga människor:

Inkuberingsperiod 

Sars-CoV-2 infekterar först flimmercellerna i halsen, luftvägarna och lungorna och förvandlar dem därmed till "corona-virus-fabriker" som sprider ut färska virusmolekyler i kroppen. 
I detta tidiga skede blir du inte sjuk - och vissa människor kanske aldrig utvecklar symtom

Virus fungerar genom att komma in i celler och sedan "ta över" dem. Coronaviruset - officiellt kallad Sars-CoV-2 - kan invadera din kropp via luften (normalt i vätskedroppar efter att någon hostar i närheten) eller om du vidrör en förorenad yta och sedan ditt ansikte. 


Inkubationsperioden

Tiden mellan infektion och de första symtomen som dyker upp är i genomsnitt fem dagar men kan variera rätt mycket. Covid-19 är en mild infektion där åtta av tio personer med kärnsymptomen får feber och hosta. Feber och allmän trötthet är ofta ett resultat av att ditt immunsystem svarar på infektionen. 
Viruset är en fientlig inkräktare och kroppen släpper ut kemikalier som kallas cytokiner
Dessa samlar immunsystemet (försvarstrupperna) och orsakar just värk i kroppen, smärta och ofta feber. Hostan som uppstår från Covid-19 är normalt torrhosta - beroende på irritation av flimmercellerna i halsen som smittas av viruset. 
Vissa människor börjar så småningom hosta ett tjockare slem som innehåller döda lungceller. 

Vila, massor av vätskor och paracetamol är den "normala" rutinen just nu.
Du behöver normalt inte specialiserad sjukhusvård. 
Inkubationstiden varar ungefär en vecka - vid vilken tidpunkt de flesta återhämtar sig eftersom deras immunsystem har bekämpat viruset. 
Vissa kan dock att utveckla en allvarligare form av Covid-19. 

Allvarlig sjukdom 

Om sjukdomen utvecklas beror det på att immunsystemet överreagerar på viruset. Kemiska signaler orsakar inflammation, något som måste balanseras försiktigt. 
För mycket inflammation kan orsaka "självskadebeteende" i hela kroppen. 

Inflammation i lungorna = lunginflammation. 

Covid-19 kan sprida sig ner till lungornas Alveoler. Det är här som syre rör sig i blodet och koldioxid flyttas ut. Vid lunginflammation börjar de små säckarna att fyllas med vatten och kan så småningom orsaka andnöd och andningsvårigheter. 
Vissa människor behöver en ventilator för att hjälpa dem att andas. Det här steget tros påverka cirka 14% av alla smittade, baserat på data från Kina. 

Kritisk sjukdom 

Det uppskattas att cirka 6% av fallen blir kritiskt sjuka
Vid denna punkt börjar kroppens immunförsvar haverera och det finns en verklig chans att dö. Grundproblemet är att immunsystemet nu orsakar skador i hela kroppen. Det kan leda till septisk chock när blodtrycket sjunker till farligt låga nivåer - och organ slutar fungera ordentligt. 
Akut andningsbesvärssyndrom som orsakas av utbredd inflammation i lungorna hindrar även kroppen att få det syre den behöver för att överleva. Det kan i sin tur hindra njurarna från att rengöra blodet och skada tarmar och andra inre organ. 

Behandling vid detta steg brukar vara mycket invasiv och kan inkludera ECMO ( Extracorporeal Membran Oxygenering ) eller extrakorporalt membranoxidering. 
Detta är i korthet en 'konstgjord lunga' som renar blodet och pumpar tillbaka mer syre i returblodet. 
Så småningom kan skador dock nå dödliga nivåer - där organ inte längre kan hålla kroppen vid liv. 

De första dödsfallen 

De två första patienterna som dog på Jinyintan Hospital i Wuhan, Kina, var till synes friska, även om de var långvariga rökare, något som skulle ha försvagat deras lungor.
Den första, en 61-årig man, hade svår lunginflammation när han anlände till sjukhuset. Han hade akuta andningsbesvär, och trots att han sattes på en ventilator kollapsade lungorna. Han dog 11 dagar efter att han blev antagen.
Den andra patienten, en 69-årig man, hade också akut andningsbesvärssyndrom. Han var ansluten till en ECMO-maskin - men det räckte inte. Han dog av svår lunginflammation och septisk chock när hans blodtryck kollapsade.

Just nu

(2020-03-26) är 473,308 fall av Covid-19 registrerade, 21,344 dödsfall har inträffat och 114,787 personer har friskförklarats - (Källa: WorldOmeter)
114,787 personer har alltså övervunnit Sars-CoV-2 och de berörs inte av smittan på kort sikt.

Blir man immun mot viruset? 

Svaret är ett kvalificerat ja, med några betydande okända. 
Detta är viktigt av flera skäl; Människor som bekräftas vara immuna kan hjälpa till att stärka arbetsstyrkan (inom vården) tills ett vaccin blir tillgängligt. I synnerhet sjukvårdspersonal som är kända för att vara immun kan fortsätta att ta hand om de allvarligt sjuka.

Jag skrev om detta med flockimmunitet i föregående artikel - Kort fakta; SARS till Covid-19.

Flockimmunitet i samhället är också hur epidemin slutar: 
Med färre och färre människor att infektera kommer coronaviruset att förlora sitt inflytande och även de mest utsatta medborgarna blir mer isolerade från hotet. 
Immunitet kan också ge en snabb lösning då antikroppar som samlats in från dem som har återhämtat sig kan användas för att hjälpa de som fortfarande inte är immuna.

Lycka till!

P.S: Tveka inte att ställa öppna frågor under denna artikel. Jag har inte alla svar, men öppna forum är ju så bra på det sättet: alla läsare sitter på någon form av expertis!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

ISO-certifiering x 3 på ett enkelt sätt!

Är ni ett företag med fler än 10 anställda? Då bör ni - enligt Arbetsmiljölagen - ha en  SAM -process som snurrar internt.  Är ni ett företa...