torsdag 4 maj 2017

Är din arbetsmiljö i datorn?

Hur ofta gör ni arbetsmiljöronder i IT-systemen på jobbet?
1998 initierade jag mitt första IT-bolag. Första generationens 3D tågade in och det utvecklades visualiseringssystem, utbildningar och 3D-lösningar för webben ( VRML ). Nu, som arbetsmiljöingenjör, ser jag att de utmaningar vi mötte för 20 år sedan fortfarande lever kvar på många arbetsplatser: IT, antingen mjukvara eller hårdvara, passar helt enkelt inte för slutanvändaren. 
Men vad innebär det för arbetsgivare och arbetsmiljölagen när själva termen 'arbetsmiljö' blir upplöst?

Våra arbetsplatser genomgår just nu en stor förändring. Många inför aktivitetsbaserade kontor där du inte ens har en egen plats och då blir den bärbara datorn hela ens kontor. Många jobbar också hemma eller på allmänna platser. Vår arbetsmiljö ser helt annorlunda ut i dag jämfört med när många av Arbetsmiljöverkets föreskrifter togs fram.

En undersökning av fackförbundet Unionen visade att den mängd arbetstid en anställd lägger på datorstrul kan vara upp till en halvtimme per dag. Det innebär enligt Unionens uppskattning att dåligt fungerande datorstöd kostar 12 miljarder i bristande effektivitet.

Människor inom de allra flesta branscher drabbas i större eller mindre utsträckning av stress relaterad till informationstekniken. IT-stress handlar om att informationsmängden blir för stor, det blir svårt att hantera den. Uppfordrande mail som kräver svar, teknik som inte fungerar, en inre press att ständigt vara uppkopplad och aktiv inom sociala medier – orsakerna till IT-stress kan vara många i ett redan högt uppvarvat samhällstempo.

Många tekniska system är inte anpassade till hur de anställda faktiskt jobbar med uppgifterna i verkligheten. Så har till exempel skett inom polisen och inom vården. Avancerade system köps in utan att de är tillräckligt kopplade till mänskliga förutsättningar. Det leder till en lägre produktivitet och minskad effektivitet på arbetsplatserna.

Ett tips är även att låta användare vara med vid utveckling eller köp av ny teknik. Det kan göra att lösningarna anpassas mer till uppgifterna i arbetet.
Varje användare kan också fundera på rutiner för mobiltelefon och e-post. Kanske blir det enklare med koncentrationen om mobiltelefonen är avstängd några timmar varje dag. Eller om e-posten bara öppnas ett par gånger per dag. På samma sätt som man städar och sorterar sitt skrivbord behövs det göras även i den digitala inkorgen, mappar och dokument.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i att minska teknikstressen. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Länkar: 

1 kommentar:

  1. Hej, jag är Martin Reed, om du är redo att få en lånekontakt. Benjamin via e-post: 247officedept@gmail.com, WhatsApp: +1989-394-3740 Jag ger kredit till sin tjänst. De ger mig summa 2.000.000,00 Euro till avkastning på 2% avkastning. Inom fem arbetsdagar. Benjamin arbetar med gruppinvesterare till ren lån- och skuldfinansiering vid låg avkastning för att betala dina räkningar eller köpa ett hem eller öka ditt företag. snälla, jag råder alla där ute som är i behov av lån och kan vara pålitliga, pålitliga och kapabla att återbetala vid tidpunkten för medel.

    SvaraRadera

KMA - för Bygg & Anläggning?

K M A – Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstyrning  Företag strävar idag efter att integrera ledningssystemen för kvalitet, miljö och arb...