tisdag 21 mars 2017

vad är byggnads- och anläggningsarbete respektive driftarbete?

När flera arbetsgivare bedriver verksamhet på ett arbetsställe ska det finnas en som ansvarar för
samordning av arbetsmiljöarbetet så att frågor kring säkerhet och hälsa kan bedömas och hanteras på ett effektivt sätt.  En arbetsmiljöplan för hela projektet ska tas fram redan innan byggarbetsplatsen etableras. Det är byggherren eller BAS P som i första hand ska se till att detta sker. Meningen är att arbetsmiljöplanen sedan ska användas under hela byggskedet. Det är BAS U som ska se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på byggarbetsplatsen så snart den etablerats och genomföra de anpassningar av planen som behövs.

Tips: planera Arbetsmiljöplan utifrån anläggningsarbeten vs. driftarbete.

Byggnads- och anläggningsarbete är alla arbeten som behövs för att utföra, underhålla och riva en byggnad eller anläggning. Exempelvis:
 • schaktning i jord 
 • grävning av kabel- eller rörgravar 
 • utläggning av bärlager och ytskikt på marken 
 • träarbeten 
 • betongarbeten 
 • murningsarbeten 
 • montering av fast inredning såsom köksskåp, garderober, butiks- eller receptionsdiskar 
 • installation av utrustning, till exempel installation för värme och ventilation 
 • installation av belysning, byte av armaturer 
 • målningsarbeten 
 • reparationer samt löpande och periodiskt underhåll räknas som byggnads- respektive anläggningsarbete. I båda fallen handlar det ofta om att något slags ingrepp görs på byggnaden eller anläggningen. Även ommålning av en byggnad, helt eller delvis, räknas som byggnads- och anläggningsarbete, liksom den rengöring som görs före målning 
även arbeten som normalt räknas som drift omfattas av föreskrifterna när de utförs som en del av eller i samband med byggnads- och anläggningsarbete. Exempel på sådana arbeten är byte av glödlampor i en byggnad under uppförande eller byggstädning, fönsterputsning och så vidare i samband med byggnadens färdigställande.

Driftarbete kan vara:
 • städning 
 • fönsterputsning 
 • byte av lysrör eller andra ljuskällor 
 • sotning 
 • rengöring av ventilationssystem 
 • rengöring eller byte av fi lter 
 • gräsklippning 
 • röjning av träd och grenar i exempelvis ledningsgator 
 • renhållning av vägar och gator.
Det är inte alltid helt lätt att förtydliga skillnaden, men jag hoppas att du får en liten förenkling med detta kåseri. Läs mer om vad som gäller:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

ISO-certifiering x 3 på ett enkelt sätt!

Är ni ett företag med fler än 10 anställda? Då bör ni - enligt Arbetsmiljölagen - ha en  SAM -process som snurrar internt.  Är ni ett företa...